นโยบายความปลอดภัยของ Nitan

           ทางบริษัทขอรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้จะต้องผ่านการกรอกรหัสทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลอันเป็นความลับเกิดการรั่วไหล         ข้อมูลที่ผู้ลงทะเบียนได้ให้ไว้แก่ทางบริษัทฯ โดยการกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนในครั้งนี้ ถือเป็นการที่ท่านยินยอมให้ข้อมูลอันเป็นจริงแก่บริษัทนิทาน จำกัด และยินยอมให้บริษัทฯ จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เพื่อใช้ในการนำเสนอสินค้า/บริการ และกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัทฯ ในอนาคตต่อไป ทางบริษัทฯ ขอรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน โดยทางบริษัทฯ จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลภายนอก ทั้งนี้ หากต้องการให้ทางบริษัทฯ นำข้อมูลของท่านออกจากระบบ หรือแก้ไขข้อมูล ท่านสามารถแจ้งได้ที่ Line : @ilovenitan

         ผู้ใช้บริการได้รับรู้เเละยินยอมให้ใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ในการลงทะเบียน และยอมรับให้ทางบริษัทใช้ข้อมูลนั้นๆ ได้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

                                                                                                                                                                    

เงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในประเทศไทย

    เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของเรา เมื่อได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ท่านสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

    1. ลูกค้าจะต้องแจ้งเปลี่ยนคืนสินค้าผ่านทางไลน์ @ilovenitan หรือ Facebook: ilovenitan เท่านั้น และต้องได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ในการขอเปลี่ยนสินค้าคืนก่อนจัดส่งสินค้าคืนทุกครั้ง

    2. เปลี่ยนสินค้าได้ภายใน  14 วันทำการ โดยนับจากวันที่ซื้อบนใบเสร็จรับเงินที่ลูกค้าได้รับ และเปลี่ยนสินค้าได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

    3. สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ผ่านการซักหรือใช้งานแล้ว ป้ายสินค้าต่างๆ จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์แบบ ในกรณีที่สินค้าเป็นรองเท้า ถุงผ้า กล่องและอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องถูกจัดส่งกลับมาให้ครบถ้วน

    4. ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับคืนมายังร้าน Nitan ได้ที่ บริษัท นิทาน จำกัด 56 ซอยอินทามระ 18 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400 กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการเปลี่ยนคืนสินค้าให้ครบถ้วนและส่งกลับมาในกล่องพร้อมสินค้าและใบเสร็จรับเงิน

    5. การเปลี่ยนสินค้าที่ราคาเท่ากัน สามารถเปลี่ยนได้เลย

    6. การเปลี่ยนสินค้าที่ราคาแตกต่างกัน มีหลักเกณฑ์ดังนี้

        6.1 สินค้าราคาปกติ และสินค้าร่วมโปรโมชั่นไม่เกิน 20% สามารถเปลี่ยนได้โดยคำนวณจากราคาเต็มของสินค้าที่นำมาเปลี่ยน หักกับราคาสินค้าชิ้นใหม่ในราคาเต็ม และส่วนลด 5% สำหรับลูกค้า VIP Member

                    - หากสินค้าชิ้นใหม่มีราคาสูงกว่าสินค้าที่นำมาเปลี่ยน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระเงินค่าส่วนต่างของสินค้า

                    - หากเปลี่ยนสินค้าราคาต่ำกว่าราคาสินค้าที่ชำระเงิน จะได้รับเงินคืนในรูปแบบเครดิตสะสมเท่านั้น

        6.2 สินค้าลดราคาตั้งแต่ 21% - 49%

                    - หากสินค้าชิ้นใหม่มีราคาสูงกว่าสินค้าที่นำมาเปลี่ยน สามารถเปลี่ยนได้โดยคำนวณราคาส่วนต่างจากราคาที่ลูกค้าชำระเงิน หักกับราคาสินค้าชิ้นใหม่ในราคาเต็ม โดยไม่รวมส่วนลดจากโปรโมชั่นใดๆ ยกเว้นส่วนลด VIP Member 5%

                    - หากราคาสินค้าชิ้นใหม่ต่ำกว่าราคาสินค้าที่ชำระเงินไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินส่วนต่างในทุกกรณี

        6.3 สินค้าลดราคาตั้งแต่ 50% ขึ้นไป ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ทุกกรณี

        6.4 สินค้าราคาพิเศษและสินค้าในหมวด SALE ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้ทุกกรณี

        6.5 สินค้าร่วมโปรโมชั่นบางรายการไม่สามารถเปลี่ยนคืนได้ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขในแต่ละโปรโมชั่นเพิ่มเติม

    7. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนแบบ สี และไซส์ ฟรีได้ 1 ครั้ง สงวนสิทธิ์สำหรับสินค้าตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น

    8. สำหรับความประสงค์ในการขอเปลี่ยนสินค้าครั้งที่ 2 ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าจัดส่ง 80 บาท และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมด

    9. เครดิตสะสมไม่สามารถแลก เปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดและเครดิต มีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่ซื้อสินค้าบนใบเสร็จรับเงินที่ลูกค้าได้รับ และสามารถใช้แทนเงินในการสั่งซื้อสินค้าทาง Facebook หรือ LINE เท่านั้น

    10. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

    11. กรณีการเปลี่ยนอื่นใด อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของทางบริษัทฯ 

    12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและการให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นข้อสิ้นสุด

    13. หากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหา กรุณาติดต่อ LINE: @ilovenitan หรือ Facebook: ilovenitan

เงื่อนไขการชำระสินค้าโดยการโอนเงิน

 • หากต้องการชำระสินค้าโดยการโอนเงิน กรุณาโอนเงินมาที่บัญชี ธนาคาร กสิกรไทย สาขา สยามพารากอน เลขที่บัญชี 032-1-36347-4 ชื่อบัญชี บจก. นิทาน
 • หลังจากทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งยืนยันการชำระเงินพร้อมแนบหลักฐานการโอนเงิน ที่นี่

เงื่อนไขการชำระเงิน

เงื่อนไขการชำระสินค้าโดยบัตรเครดิต/เดบิต

 • ทางร้าน Nitan ยินดีรับบัตร Visa, MasterCard และ JCB

ในกรณีพบปัญหาในการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/เดบิต โปรดตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้

 • เงินในบัญชีไม่เพียงพอ
 • ชื่อบัญชีไม่สอดคล้องกับข้อมูล
 • ไม่ได้ทำการลงทะเบียนการทำธุรกรรมออนไลน์กับบัตร มีการจำกัดจำนวน
 • มีการจำกัดจำนวนการทำธุรกรรมในหนึ่งรอบบิล
 • ไม่มีชื่อบัญชีดังกล่าว

  เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

  • หลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วทางร้านจะจัดส่งสินค้าภายใน 2-5 วันทำการ หรือ 3-10 วันทำการในช่วงจัดโปรโมชั่นหรือเทศกาล ตามลำดับการชำระเงิน

  • ในกณีที่ทางร้านไม่สามารถจัดส่งในวันที่กำหนดไว้ได้ ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป
  • เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (Tracking Number) ไปทาง Email ภายใน 1-2 วันทำการ
  • ทางร้าน Nitan จัดส่งสินค้าให้ฟรี เมื่อมียอดใช้จ่ายมากว่า 1,000 บาท *ส่วนลดจะถูกหักอัตโนมัติเมื่อดำเนินการถึงหน้า check out
  • สำหรับคำสั่งซื้อที่มียอดใช้จ่ายน้อยกว่า 1,000 บาท ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการจัดส่ง 80 บาท โดยสินค้าต้องไม่เกินจำนวน 4 ชิ้น และ ในกรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าเกิน 5 ชิ้นขึ้นไป ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการจัดส่ง 100 บาท
  • สำหรับสินค้าร่วมโปรโมชั่นทุกรายการ ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการจัดส่งทุกกรณี
   ค่าบริการจัดส่ง 80 บาท สำหรับสินค้าไม่เกิน 4 ชิ้น และ ค่าบริการจัดส่ง 100 บาท สำหรับสินค้า 5 ชิ้นขึ้นไป ยกเว้นในกรณีที่ทางร้านระบุฟรีค่าจัดส่งในบางโปรโมชั่น

   ช่องทางการจัดส่งสินค้าในประเทศไทย

   สำหรับการสั่งซื้อออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์

   • สำหรับจัดส่งทางบริษัทจัดส่งโดย บริษัท เเฟลช เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) ซึ่งตามปกติแล้วลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-2 วัน นับจากวันที่สินค้าถูกจัดส่ง ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าภายใน 2 วัน กรุณาตรวจสอบสถานะการจัดส่งที่นี่ หรือติดต่อที่ บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) โดยตรงได้ที่ 02-168-2111 หรือ 1436
   • สำหรับจัดส่งทางบริษัทจัดส่งโดย บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งตามปกติแล้วลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-2 วัน นับจากวันที่สินค้าถูกจัดส่ง ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าภายใน 2 วัน กรุณาตรวจสอบสถานะการจัดส่งที่นี่ หรือติดต่อที่ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยตรงได้ที่ 1217
   • สำหรับจัดส่งทางบริษัทจัดส่งโดย บริษัท ชิปป๊อป จำกัด ซึ่งตามปกติแล้วลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-2 วัน นับจากวันที่สินค้าถูกจัดส่ง ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าภายใน 2 วัน กรุณาตรวจสอบสถานะการจัดส่งที่นี่ หรือติดต่อที่ บริษัท ชิปป๊อป จำกัด โดยตรงได้ที่ 092 905 3355
   สำหรับการสั่งซื้อออนไลน์ผ่าน LINE, Facebook  หรือ Email
   • สำหรับจัดส่งทางบริษัทจัดส่งโดย บริษัท เเฟลช เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) ซึ่งตามปกติแล้วลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-2 วัน นับจากวันที่สินค้าถูกจัดส่ง ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าภายใน 2 วัน กรุณาตรวจสอบสถานะการจัดส่งที่นี่ หรือติดต่อที บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) โดยตรงได้ที่ 02-168-2111 หรือ
   • สำหรับจัดส่งทางบริษัทจัดส่งโดย บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งตามปกติแล้วลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 2 วัน นับจากวันที่สินค้าถูกจัดส่ง ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าภายใน 2 วัน กรุณาตรวจสอบสถานะการจัดส่งที่นี่ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือติดต่อที่ 1217
   • สำหรับจัดส่งทางบริษัทจัดส่งโดย บริษัท ชิปป๊อป จำกัด ซึ่งตามปกติแล้วลูกค้าจะได้รับสินค้าภายใน 1-2 วัน นับจากวันที่สินค้าถูกจัดส่ง ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับสินค้าภายใน 2 วัน กรุณาตรวจสอบสถานะการจัดส่งที่นี่ หรือติดต่อที่ บริษัท ชิปป๊อป จำกัด โดยตรงได้ที่ 092 905 3355
   • บริการพนักงานส่งสินค้า โดยบริษัทขนส่งพัสดุเอกชน เฉพาะเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันเมื่อสั่งซื้อสินค้า โดยคิดค่าจัดส่งตามระยะทาง และลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งทั้งหมด สามารถชำระได้โดยตรงกับพนักงานจัดส่ง


    เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้าในประเทศไทย

    • ทาง Nitan ขอสงวนสิทธ์ในการไม่รับผิดชอบในกรณีที่มีการจัดส่งล่าช้า โดยทางร้านจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น (จัดส่งสินค้าล่าช้าได้แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ)
    • ในกรณีที่สินค้าถูกจัดส่งผ่านทางบริษัท เเฟลช เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) หรือ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
    • ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งทางบริษัท เเฟลช เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) รับภาระชดเชยไม่เกิน 2,000 บาท ซึ่งทางบริษัทฯ จะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยจากบริษัท เเฟลช เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) แล้ว 
    • ในกรณีที่สินค้าเกิดสูญหายจากการจัดส่งผ่านทางบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทดังกล่าวจะรับภาระชดเชย 2,000 บาท ซึ่งทางบริษัทฯ จะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยจากบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) แล้ว

     • ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง

     เงื่อนไขในการยกเลิกคำสั่งซื้อ

     • ในกรณีที่ทาง Nitan มีความผิดพลาดในการกำหนดราคาบนหน้าเว็บไซต์หรือสต๊อกสินค้า ทางร้าน Nitan ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกใบสั่งซื้อและสัญญาที่ทำไว้กับลูกค้า และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการยกเลิกอันเนื่องมาจากสาเหตุดังกล่าว

     เงื่อนไขการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในต่างประเทศ    

     • การสั่งซื้อสินค้าในต่างประเทศไม่สามารถเปลี่ยน หรือคืนสินค้าได้

     เงื่อนไขการจัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ

     • สินค้าที่จัดส่งไปยังต่างประเทศ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งสินค้า ค่าดำเนินการต่างๆ ค่าศุลกากร รวมไปถึงภาษีที่อาจจะเกิดขึ้นที่ปลายทางทั้งหมด ซึ่งทางร้านจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากบริษัทรับส่งของมารับสินค้าเพื่อส่งออก
     • สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ทาง เว็บไซต์ : www.ilovenitan.com , LINE: @ilovenitan หรือ Facebook: ilovenitan

     ช่องทางการจัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ

     • จัดส่งโดยบริษัท DHL Express Thailand
     • ระยะเวลาในการได้รับสินค้าขึ้นอยู่กับประเทศและพื้นที่จัดส่งปลายทาง ( 5-15 วันทำการ)
     • ทางร้านจะไม่รับผิดชอบหรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลังจาก บริษัท DHL Express มารับสินค้าออกไปแล้ว

     เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศ

     • บริษัท DHL Express Thailand เป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

     • ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ทำประกันสินค้า บริษัท DHL Express Thailand จะคืนเงินตามหน้า invoice หรือ 1kg.ไม่เกิน $26
     • ในกรณีที่ลูกค้าทำประกันสินค้า บริษัท DHL Express Thailandจะคืนเงินจริงตามหน้า invoice รวมถึงรับผิดชอบ ค่าขนส่ง
     • ค่าใช้จ่ายในการทำประกันสินค้า คิดจาก2%ของหน้า invoice รวม vat โดยขั้นต่ำเริ่มที่  450 บาท +vat


     ยืนยันการชำระเงิน

     • ในกรณีที่เลือกชำระสินค้าด้วยช่องทางการโอนเงิน เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว สามารถยืนยันการชำระเงินโดย กรอกข้อมูล รายละเอียดการโอนเงิน หร้อมแนบหลักฐานการชำระเงินได้ ที่ www.ilovenitan.com
     • ในกรณีที่เลือกชำระเงินผ่านช่องทางการโอนเงิน กรุณาชำระและแจ้งหลักฐานการโอนภายใน 48 ชั่วโมง หลังทำรายการสั่งซื้อ มิฉะนั้นการสั่งซื้อของลูกค้าจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
     • หากลูกค้าไม่ได้ทำการแจ้งโอนภายใน 48 ชั่วโมง กรุณาติดต่อทางร้าน Nitan ผ่าน LINE: @ilovenitan หรือ Facebook: ilovenitan เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
     • เมื่อตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งอีเมล์ยืนยันการชำระเงิน ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการยืนยันการรับชำระเงินภายใน 1-2 วันทำการ (หรือมากกว่า 2 วันในกรณีติดวันหยุดราชการ) กรุณาติดต่อที่
      LINE@: @ilovenitan
      Facebook: ilovenitan
      E-mail: [email protected]

     ใบเสร็จและใบกำกับภาษี

     • ทางร้านจะจัดส่งใบเสร็จให้ทางอีเมลล์พร้อมกับอีเมลล์ยืนยันการชำระเงิน หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว


     ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่


     เงื่อนไขในการใช้บริการ

     1. ลูกค้าตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์ ตามที่กำหนดขึ้นโดย www.ilovenitan (ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเว็บไซต์ทั่วไปหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า) ทั้งนี้ทางร้าน Nitan ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงเงื่อนไข และแนวปฏิบัติ รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ แล้วแต่ทาง www.ilovenitan เห็นสมควร และถือว่าลูกค้าได้รับทราบและยอมรับปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์แล้ว

     2. ถึงแม้ว่าทาง Nitan จะพยายามอย่างเต็มที่ในการให้รายละเอียดที่ถูกต้องของสินค้า ทางร้านไม่สามารถรับประกันได้ว่ารายละเอียดดังกล่าวจะถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาดใดๆ

     3. ทาง Nitan ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกใบสั่งซื้อและสัญญาที่ทำไว้กับลูกค้า ในกรณีที่ทางร้านกำหนดราคาสินค้าผิดพลาดบนเว็บไซต์ หรือเกิดความผิดพลาดในการสต๊อกสินค้า ซึ่งในกรณีนี้ทางร้านจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการยกเลิกอันเนื่องมาจากสาเหตุดังกล่าวต่อไป